Kako napisati dobar životopis

Marianne Martinuškarijerni kutak, životopis i molba

životopis

Dobro napisan životopis je vjerojatno najvažnije oružje za traženje posla. Pogotovo jer se danas često javi po 400, 500 kandidata na jedan oglas. Stoga je glavni zadatak životopisa da vas istakne  u moru kandidata i jasno prikaže da ispunjavate najvažnije kriterije iz oglasa.  Time poslodavcu olakšavate selekciju, a sebi otvarate put da vas pozovu na razgovor za posao. No kako to postići? Kako napisati kvalitetan životopis i postići da vas poslodavac pozove na razgovor za posao?

Svrha životopisa

Svojim životopisom predočavate potencijalnom poslodavcu tko ste i što znate raditi. U životopisu ćete  osim toga informacijama potkrijepiti što ste prethodno napisali o sebi u molbi – provjerite ovdje kako napisati dobru molbu.

U životopisu navodite podatke o vašem školovanju i radnom iskustvu. Jednako važne su vaše vještine koje ste stekli tijekom svog dosadašnjeg radnog iskustva. Pri tome se obavezno morate pitati  što od onog što navodite je poslodavcu zaista važno. Često to nije ono što je vama najvažnije!

Životopis je zasebna vrsta teksta koja ima svoja pravila

Životopis je posebna vrsta teksta s određenim pravilima. Najvažnija pravila su:

– Životopis mora sadržavati sve poslodavcu bitne podatke.

– Životopis mora biti pregledan i jasno strukturiran.

– Čitatelj mora jednim pogledom vidjeti koje su vaše kvalifikacije, koje je vaše radno iskustvo i na koji način odgovarate kandidatu kojeg poslodavac traži.

– U životopisu se koriste natuknice, a ne narativni stil sa cijelim rečenicama.

Pri tome nemojte zaboraviti da životopis mora biti u skladu s vašom molbom. Primjerice, ne smije se dogoditi da ste u molbi naveli kako imate iskustvo u vođenju projekta, a da to u životopisu ni na koji način ne spominjete.

Koje podatke sadrži životopis?

1. Osobni podaci

Životopis sadrži sljedeće osnovne osobne podatke:

ime i prezime
datum i mjesto rođenja
bračno stanje, broj djece
adresu, telefonski broj/broj mobitela, e-mail adresu

2. Podaci o školovanju

U životopisu se navode sljedeći podaci o školovanju:

Osnovna škola: trajanje (od mjesec/godina do mjesec/godina), naziv ustanove, grad

09/1999. – 06/2007.:                        Osnovna škola Matije Gupca, Zagreb

Srednja škola: trajanje (od mjesec/godina do mjesec/godina), naziv ustanove, program/smjer

09/2007. – 06/2011.:                        Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zagreb
smjer: tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

Fakultet: trajanje (od mjesec/godina do mjesec/godina), naziv ustanove, program/smjer, stečeno zvanje

09/1995. – 02/2001.                         Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Talijanski jezik i književnosti i sociologija
stečeno zvanje: mag. educ. philol. ital. et mag. soc.

životopisKandidati bez radnog iskustva navode podatke o osnovnoj školi, dok osobe s višegodišnjim radnim iskustvom ne navode osnovnu školu. Iznimka su osobe koje su osnovnu školu pohađale u inozemstvu. U tom slučaju navođenje podatka o osnovnoj školi može imati smisla, posebice ako je važnost poznavanja tog stranog jezika navedeno u oglasu.

3. Podaci o dodatnim edukacijama

U podacima o školovanju također navodite podatke o raznim dodatnim edukacijama. Možete ih i odvojiti pod zasebnu kategoriju “dodatna školovanja”. Pri tome pripazite da navodite samo relevantna školovanja. Ako ste primjerice završili tečaj kuhanja, upitno je koliko je taj podatak bitan Vašem potencijalnom poslodavcu.

životopisTrajanje određenog perioda se nikada ne pirikazuje datumom. Umjesto oblika 15.09.2004. – 15.10.2009. koristite oblik mjesec/godina:  09/2004. – 10/2009. ili rujan 2004. – listopad 2009. Kako bi vaš životopis bio usklađen, pratite jedan format datuma. Pri tome ne zaboravite iza godine staviti točku :-).

4. Radno iskustvo

Danas se većinom koristi tzv. američki oblik životopisa koji radno iskustvo prikazuje kronološki unazad. To znači da počinjete sa sadašnjom pozicijom i prikazujete sva radna iskustva u obrnutom redoslijedu. Ako ste nezaposleni, započnite sa zadnjom pozicijom na kojoj ste radili.

Radno iskustvo mora biti prikazano na način da poslodavac jednim pogledom može pronaći informacije o poduzeću (naziv poduzeća), informacije o trajanju zaposlenja (mjesec/godina – mjesec/godina), informacije o radnom mjestu (naziv radnog mjesta) i informacije o zadacima  koje ste obavljali na tom radnom mjestu.

životopisZadaci na radnom mjestu opisuju se u natuknicama, a ne u narativnom stilu. Narativni stil koji trebate izbjegavati:

  • Bila sam zadužena za koordinaciju marketinških aktivnost s matičnom kućom.
  • Bio sam odgovoran za izradu izvještaja krajem mjeseca.

Kako se prikazuje opis radnog mjesta ispravno:

  • koordinacija marketinških aktivnosti s matičnom kućom
  • izrada mjesečnih izvještaja

životopisAko nemate još mnogo radnog iskustva, pod radnim iskustvom obavezno navodite i rad koji nije bio prijavljen te rad tijekom studija. Ukoliko ste u međuvremenu ipak stekli nešto malo radnog iskustva, možete izdvojiti radno iskustvo tijekom studija pod zasebnu kategoriju.

5. Znanje jezika

Prikazivanje razine znanja stranog jezika prema ZEROJ-u

Znanje jezika možete prikazati na razne načine. Danas je popularno koristiti Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ).

Prema ZEROJ-u svoje znanje jezika ocjenjujete s 5 kategorija: jezične strukture, čitanje, pisanje, slušanje i govor.

Razina znanje se dijeli na 6 stupnjeva: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Ako niste sigurni što znače pojedini stupnjevi, provjerite ih u ZEROJ-u.

Ukoliko se odlučite za ovu vrstu prikazivanja svog znanja stranog jezika, imajte na umu da nije potrebno koristi tablicu koja je sadržana u template-u Europass životopisa. Ta tablica na dnu sadrži i opis pojedinih stupnjeva. To je nepotrebna informacija jer poslodavci znaju što znače pojedini stupnjevi.

životopisNapravite vlastitu tablicu u koju unosite razinu znanja jezika, a da ispod toga ne navodite nepotrebna objašnjenja.

Prikazivanje razine znanja stranog jezika prema školskim ocjenama

Drugi način ocjenjivanja razine znanja jezika je opisati poznavanje stranog jezika na način sličan ocjenama u školi:

osnovno, dobro, vrlo dobro i odlično

Pri tome možete navesti kategorije: govor, razumijevanje i pisanje.

životopisPoznavanje stranog jezika se može jako lako testirati. Zato je važno da svoje znanje ocijenite što realnije. S druge strane nemojte otići u krajnost i ukloniti strani jezik iz CV-a zato što ste ga učili samo nekoliko godina u školi i zato što ga niste usavršili.

6. Znanje rada na računalu

Za prikazivanje znanja rada na računalu, vrijedi slično pravilo kao i kod poznavanja stranih jezika: lako se provjeri. Dapače, poslodavci često provode test rada u određenom programu na licu mjesta. Stoga radije navedite da raspolažete osnovnim znanjem rada u Excelu, nego da na testiranju dobijete zadatke koje ne možete riješiti.

Zapamtite: Program za tablično računanje se zove i piše Excel. Ako već u životopisu program napišete krivo, vrlo je vjerojatno da nemate napredno znanje Excela :-).

7. Hobiji i interesi

Mnogi navode u svom životopisu svoje hobije i interese. Taj je dio stvar osobne preferencije.

Ukoliko želite navesti podatke o svojim hobijima i interesima, vodite se time da su od interesa za poslodavca. Pri tome svakako priprazite da ne otkrivaju o vama nešto nepoželjno.

Ako se primjerice bavite padobranstvom, a javljate se za poziciju suradnika u financijama, upitno je koliko je preporučljivo poslodavcu otkriti svoju avanturističku stranu. Osim što će biti zabrinuti hoćete li češće zbog zadobivenih ozljeda biti na bolovanju, može se također pitati želi li u odjelu financija zaposliti osobu koja voli avanture i voli riskirati.

životopisPitajte se što želite poručiti poslodavcu kada navodite određene hobije i interese.

Format životopisa

Koliko god se format Europass danas često koristi u Hrvatskoj, nije dobar format životopisa.

Ako ste ga ikada popunjavali, brzo ste primijetili da je uređivanje teksta u Europass životopisu jako nepraktično i da oduzima mnogo vremena. Osim toga, Europass nije idealni format jer nije jako pregledan. Sadrži i mnoge informacije koje u Hrvatskoj nisu potrebne.

Europass je prvenstveno uveden kako bi tražitelji posla diljem Europske unije imali ujednačen format životopisa. Ukoliko se javljate na natječaje za posao u Hrvatskoj, nema potrebe koristiti ovaj format.

Ako ipak želite koristiti format Europassa, pripazite na to da ne navodite podatke koji su u Hrvatskoj nepotrebni, poput spola ili državljanstva. Osim ako se ne zovete Matija ili Borna i ne prilažete sliku u životopis, načelno se u Hrvatskoj prema imenu može lako odrediti spol.

Isto vrijedi za državljanstvo: ukoliko niste strani državljanin, nema potrebe navesti podatak da ste hrvatski državljanin.

životopisEuropass nije najbolji format za životopis. Potražite ovdje primjer dobrog životopisa.

Za sve one koji žele biti kreativni, pronađite ideje kako grafički urediti svoj životopis.

Budite autentični

Za životopise vrijedi pravilo kao i na mnogim ostalim životnim područjima: dobro je pročitati razne savjete i informirati se. Pri tome je jednako važno voditi brigu o sebi i o tome, da svoj životopis doživljavate kao autentični prikaz sebe.

Poželjno je da vaš životopis predstavlja VAS i da ste s njime zadovoljni. Svejedno, jednako je važno da razmišljate o potencijalnom poslodavcu koji će ga čitati i što toj osobi poručujete svojim životopisom.

Želite naučiti kako napisati životopis koji će poslodavce uvjeriti da vas pozovu na razgovor za posao?kontaktirajte me!