Marianne Martinuš

slabosti

Kako odgovroiti na pitanje koje su vaše slabosti?