Marianne Martinuš

prihvatiti ponudu za posao

Treba li prihvatiti ponudu za posao?